Pratite nas na Facebooku


Pratite nas na Twitteru

Zakon o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. st. 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11), javni naručitelj Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria sa sjedištem u Pazinu, Trg Istarskog razvoda 1275 br. 1, objavljuje:

POPIS
GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA NARUČITELJ NE SMIJE
SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

I.
U smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi, Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom: 1. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula

II.
Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja.


EMI-016/12-03-06
Pazin, 10.05.2012.