Zaštita osobnih podataka

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za županijsku ustanovu: 

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA,
52000 Pazin, Trg Istarskog razvoda 1275. Br.1.,
OIB: 60032390813

izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine. ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Preuzmite cijelu izjavu:

Izjava o zaštiti osobnih podataka (PDF)