Lectures and talks in the Castle

Kaštel, Pazin 30.09.-12.12.2021.

Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria i Muzej grada Pazina organiziraju ciklus predavanja koji će se održavati od 30. rujna do 12. prosinca 2021. s početkom u 18 sati u prostorijama Kaštela. Predavanja i razgovore vezane za temu predavanja vodit će kustosi oba muzeja, a namijenjeni su široj publici. Kroz ciklus od deset predavanja posjetitelji će se moći upoznati s kulturnom i povijesnom baštinom Istre. Teme su odabrane tako da mogu zanimati sve generacije, ali i da se kroz njih prikaže stručni djelokrug kustosa. Biti će tako riječi o: dječjim igrama u Istri, nematerijalnoj kulturi, prikazu i upoznavanju sa zbirkama muzeja, arheološkim istraživanjima, povijesnim događanjima 1946. godine važnima za Istru i još mnogo zanimljivih tema. Predviđeno je da predavanja traju od pola sata do četrdeset i pet minuta, nakon čega je predviđen prostor za pitanja, komentare i razgovore. Nadamo se da ćemo ovim ciklusom predavanja muzeje još više približiti javnosti i lokanoj zajednici. 

Raspored predavanja:

Rujan

30.9.2021. / 18 sati
Naslov izlaganja: Skromno, ali veselo: prikaz starih igara u Istri
Predavačica: Mirjana Margetić , Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria


Listopad

07. 10. 2021. / 18 sati
Naslov izlaganja: Tradicijska znanja i umijeća: nematerijalna kultura Istre na nacionalnoj i UNESCO listama
Predavačica: Ivona Orlić , Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria

14. 10. 2021. / 18 sati
Naslov izlaganja: Što čuvamo u muzeju ? Tradicijsko odijevanje u Istri  
Predavačica: Mirjana Margetić , Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria

21. 10. 2021. / 18 sati
Naslov izlaganja: Živa baština i edukacija: Integracija nematerijalne kulturne baštine u školske kurikulume
Predavačica: Tamara Nikolić Đerić, Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria

28. 10. 2021. / 18 sati
Naslov izlaganja: Covid – 19/Dnevnici -20: muzejski fondovi u nastajanju
Predavačica: Nuša Hauser, Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria


Studeni

04. 11. 2021. / 18 sati
Naslov izlaganja: Predmeti sjećanja: suveniri, memorabilije, materijalna kultura putovanja
Predavač: Mario Buletić, Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria

11. 11. 2021. / 18 sati
Naslov izlaganja: Recentnija arheološka istraživanja na području Pazinštine
Predavačica: Klaudia Bartolić Sirotić, Muzej grada Pazina

25. 11.2021. / 18 sati
Naslov izlaganja: Što je to zapravo naša kulturna baština?   
Predavačica: Lidija Nikočević, Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria


Prosinac

01.  12. 2021.  / 18 sati
Naslov izlaganja: Diplomatska borba za Istru 1946. godine
Predavač: Ivan Smoljan, Muzej grada Pazina

09. 12. 2021. / 18 sati
Naslov izlaganja: Božić u Istri
Predavačica: Ivona Orlić , Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria

Eventualne promjene u rasporedu održavanja pratite na društvenim mrežama i stranicama Etnografskog muzeja Istre i Muzeja grada Pazina (FB).   

Predavanja će se održati u skladu s važećim epidemiološkim preporukama HZJZ-a.