Gostujuće predavanje EMI-a na konferenciji "Los nombres del miedo" u Madridu
Gostovanje u Madridu

Gostujuće predavanje EMI-a na konferenciji "Los nombres del miedo" u Madridu


“Los nombres del miedo” – Drugi nazivi za strah - ciklus je konferencija i predavanja u kojem se prijenos znanja temelji na konkretnim primjerima iz prakse. Radi se o prostoru za susret u kojem se pristupa fenomenu straha iz različitih perspektiva, ističući njegovu univerzalnost i kolektivno iskustvo.  Organizator programa je kulturni i društveni centar El Matadero – Intermedia iz Madrida. Jedan od gostujućih predavača u sklopu ovog programa biti će Mario Buletić, kustos Etnografskog muzeja Istre. O temi straha govorit će na temelju  prikaza autorske izložbe “Čega se bojiš? Strah u našoj svakodnevici”.

Los nombres del miedo: https://www.intermediae.es/agenda/inscripciones-seminario-los-nombres-del-miedo-matadero-estudios-criticos
Čega se bojiš? Strah u našoj svakodnevici: https://cegasebojis.wordpress.com/