Društveni angažman u muzeju i izvan muzeja
Panel rasprava

Društveni angažman u muzeju i izvan muzeja


U prostorima Etnografskog muzeja Istre održana je panel rasprava na temu društvenog angažmana muzeja, participacije i suradnje lokalne zajednice, pojedinaca i grupa u osmišljavanju zajedničkih programa na temu kulturnih i društvenih različitosti, promicanja uključivosti i tolerancije. Cilj panela je da se zajedničkim angažmanom i dijalogom potakne na aktivnu suradnju u nadolazeće vrijeme. U panelu su sudjelovali: Duga Mavrinac (Kustosko-istraživački kolektiv Ipak); Kosjenka Laszlo Klemar (Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb); Jan Franjul (Udruga Proces, Pula); Danijela Ustić (Volonterski centar Istre); Mauricio Ferlin (grafički dizajner); Darko Babić (ICOM Hrvatska; Katedra za Muzeologiju FFZG ); Aleksandra Vinkerlić (Istarska kulturna agencija) i Mario Buletić (EMI-MEI, moderator panela). 

Galerija fotografija