Projekti

Muzejski projekti u tijeku

Coming Out Museum (COME) suradnički je projekt Etnografskog muzeja Istre i Procesa, udruge za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava. Projekt je realizran u sklopu muzejskog programa Kontakt zona. Cilj programa je aktivno uključivanje u politike i inicijative koje progovaraju o temi socijalne inkluzije, progovaranje o pitanjima nejednakosti, društvene i kulturne ravnopravnosti kroz društveno angažiranu muzejsku praksu.

Autori projekta započeli su istraživanje prekretnica u procesu poimanja i prihvaćanja vlastitog identiteta osoba iz LGBTQ+ zajednice, s naglaskom na prijelazne faze kroz osobna iskustva sudionika istraživanja. Coming out dugotrajan je, cjeloživotni proces. Od prvog outanja samima sebi, preko prijatelja, obitelji, kolega u školi, na poslu...do trenutaka prihvaćanja, i iskrenog življenja vlastitog identiteta, put coming outa obilježen je važnim trenucima i prekretnicama.

Ideja je da se upravo ti važni trenuci u razumijevanju i prihvaćanju vlastitog identiteta, prihvaćanju od okoline, povezivanja sa širom LGBTIQ+ zajednicom povežu s konkretnim predmetima u funkciji “okidača sjećanja” na proživljeno iskustvo. Ti predmeti i priče sudionika postali bi u konačnici dijelom izložbenog postava. Od inicijalne ideje izložbe razvio se koncept virtualnog muzeja koji prikazuje prikupljene predmete i njihove biografije. Pritom se poziva pripadnice i pripadnike LGBTIQ+ zajednice na sudjelovanje. COME kao virtualna platforma omogućava svima da postanu dio kolaborativnog procesa, da svojim predmetima i pričama obogate fundus i postanu dio materijalne LGBTIQ+ kulture, da se upoznaju s drugim pričama i životima, te predstavlja prvi korak u kreaciji putujuće izložbe. 

Autori i voditelji i projekta: Mario Buletić, Etnografski muzej Istre i Jan Franjul, Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava

 

Istarski tradicijski instrumenti Online (ITI-Online) virtualna je platforma posvećena istarskim tradicijskim instrumentima i tradicijskoj glazbi Istre. Ovo web izdanje nastavak je projekta Etnografskog muzeja Istre koji je rezultirao objavom kataloga Istarski tradicijski instrumenti iz fundusa Etnografskog muzeja Istre. Osim postizanja veće dostupnosti stručnoj i široj javnosti, cilj ovih stranica je napraviti korak dalje od tiskane publikacije i po pitanju samog sadržaja. Ideja je da ITI - Online služi kao platforma za stvaranje virtualne baze podataka otvorenog pristupa posvećene tradicijskim glazbalima Istre, bez obzira gdje se ti instrumenti fizički nalazili. Osim predstavljanja zbirke instrumenata iz EMI-a, on-line baza uključuje i podatke o glazbalima i iz drugih zbirki.

Voditelj projekta: Mario Buletić

 

Završeni projekti

Identity on the Line (I-ON) predstavlja suradnički projekt između šest muzeja i jednog sveučilišta, koji zajedničkim radom istražuju dugoročne posljedice raznih migracijskih procesa, bilo prisilnih ili dobrovoljnih, koji su se odvijali u Europi u posljednjih 100 godina. Skupljanjem i diseminacijom iskustva bivših migranata i njihovih potomaka, odnosno njihovim sažimanjem i smještanjem u činjenične povijesne kontekste, otkrit ćemo i prenijeti zajedničke karakteristike migracije od prošlih do budućih generacija. Naš prioritet je pojačati osjećaj pripadnosti zajedničkom europskom prostoru kako u suvremenih migranata, tako i u onima koji su se već nastanili te njihovim zajednicama-domaćinima. Oslanjajući se na slične pristupe i koristeći iste metode, partnerski muzeji iz Norveške, Švedske, Danske, Poljske, Litve, Slovenije i Hrvatske radit će na jednom važnom migracijskom procesu u svojoj zemlji tako što će prikupiti i predstaviti osjetljive naracije na lokalnim izložbama. Glavni nalazi i zajedničke karakteristike će se potom sažeti i objediniti u zajedničkoj putujućoj izložbi i digitalnom paketu kojeg će se slobodno moći preuzeti s interneta. Projekt teži interakciji, prijenosu vještina i uspješnih metoda unutar struke i razvoju publike koja podrazumijeva njen intenzivniji dijalog s muzejskim stručnjacima. U sklopu projekta razvit ćemo skup alata i nastavnih materijala za škole.

Vodeći partner: Muzej Vest-Agder; voditelj projekta: Dr. Kathrin Pabst

 

ETNOFILm Festival je nastao 2009. godine od kada se održava svake godine u organizaciji Etnografskog muzeja Istre –  Museo Etnografico dell’ Istria. Festival služi kao platforma za dokumentiranje, tumačenje, dijeljenje, (ponovno)otkrivanje i promociju nematerijalne kulturne baštine sredstvima vizualne antropologije kao metodološke pozadine. Metodologija podrazumijeva instrumente vizualne naracije koji propituju odnose moći između ‘profesionalaca’ i ‘javnih i/ili filmskih subjekata’ te promoviraju inovativna rješenja u etičkim predstavljanjima nematerijalne kulturne baštine kroz film.

Voditeljica projekta: Tamara Nikolić-Đerić