Suvenirnica

U sklopu muzeja nalazi se mala suvenirnica s ponudom istarskih suvenira, literature vezane uz Istru i kataloga izložbi. U suvenirnici se uz katalog izložbe "Tkalci u Istri" može kupiti i popratni film "Tkanje u Istri" na videokaseti i DVD-u.