Donacije

Donirajte građu muzeju

Svakodnevni život nije zamisliv bez raznoraznih predmeta koje koristimo, ovisno o situacijama i potrebama. A muzej, koji se na tim svakodnevnim pričama temelji, jednako je nezamisliv bez zanimljivih predmeta koji, osim same funkcije, materijala i tehnike kojom su napravljeni, nose u sebi i  neku svoju posebnu priču u kojoj su živjeli ili još uvijek žive.

Ukoliko imate takvih predmeta i Vaše Vam emocije dopuštaju da se rastanete od njih, donirajte nam ih, mi ćemo se sa zadovoljstvom brinuti o njima te nastojati prenijeti memoriju koju ti predmeti nose u sebi u neka buduća vremena. Za donacije kontaktirajte naše kustose putem telefona, e-mailom ili nas jednostavno posjetite ako ste nam u blizini. 

HVALA!