Događaji

Čega se bojiš? Strah u našoj svakodnevici

Čega se bojiš? Strah u našoj svakodnevici


Strah je univerzalna emocija poznata svim ljudima, neovisno o kulturnom, društvenom i povijesnom kontekstu. Istražiti kulturne i društvene aspekte straha kroz izložbeni postav, ističući višeslojnost i složenu prirodu te emocije, postavlja se kao glavni cilj ovog izložbenog projekta.

Govoriti o strahu znači govoriti o našoj kulturi življenja, o društvu i zajednici, o tradiciji, o odnosu lokalnog i globalnog, o prošlosti, sadašnjosti i o pogledu prema budućnosti. Strah nas upozorava na odnos prema drugom, o tumačenju i shvaćanju nas samih u kontekstu šire zajednice. Suočiti se s tematikom straha iz muzeološke i etnografske perspektive znači prvenstveno istražiti kulturne i društvene specifičnosti zajednice u kojoj živimo kroz jedan poseban sustav. Njega prvenstveno pokreću emocije, psihološka i fizička stanja uvjetovana najrazličitijim životnim prilikama.

Organizator: Etnografski muzej Istre
Autor izložbe: Mario Buletić                                                     
Grafičko oblikovanje i postav izložbe: Tihana Nalić i Emil Jurcan
Tehnička realizacija: Dragan Dimovski
WEB: https://cegasebojis.wordpress.com/postav/

Galerija fotografija