Događaji

Predavanja i razgovori u Kaštelu
Ciklus predavanja EMI-MEI i MGP

Predavanja i razgovori u Kaštelu


Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria i Muzej grada Pazina organiziraju ciklus predavanja koji će se održavati od 30. rujna do 12. prosinca 2021. s početkom u 18 sati u prostorijama Kaštela. Predavanja i razgovore vezane za temu predavanja vodit će kustosi oba muzeja,  a namijenjeni su široj publici. Kroz ciklus od deset predavanja posjetitelji će se moći upoznati s kulturnom i povijesnom baštinom Istre. Teme su odabrane tako da mogu zanimati sve generacije, ali i da se kroz njih prikaže stručni djelokrug kustosa. Biti će tako riječi o: dječjim igrama u Istri, nematerijalnoj kulturi, prikazu i upoznavanju sa zbirkama muzeja, arheološkim istraživanjima, povijesnim događanjima 1946. godine važnima za Istru i još mnogo zanimljivih tema. 
Predviđeno je da predavanja traju od pola sata do četrdeset i pet minuta, nakon čega je predviđen prostor za pitanja, komentare i razgovore. Nadamo se da ćemo ovim ciklusom predavanja muzeje još više približiti javnosti i lokanoj zajednici.

Raspored predavanja