Događaji

(Moja) obiteljska fotografija
Radionica

(Moja) obiteljska fotografija


Radionica se oslanja na prijedlog istraživanja (i izložbenog postavljanja) programa posvećenog obiteljskoj fotografiji stanovnika starog grada Pićna, a ovom radionicom omogućuje polaznicima aktivnu participaciju u terenskom radu, kao i upoznavanju medija fotografije kao jednog od osnovnih medija dokumentacije koje čine audiovizualnu dokumentaciju Centra za nematerijalnu kulturu Istre. Sudjelovanjem u ovom programu uče o osnovnim modelima rada kustosa i dokumentarista- od terenskog istraživanja do pohrane podataka, oblikovanja sadržaja i, na koncu, postavljanja izložbe.

Radionica će se održati 8. i 15. srpnja od 10 do 13 sati