Događaji

Nije sve tako ružičasto: Žene i rad u Istri
Izložba EMI-MEI / Prosinac 2022 - Lipanj 2023

Nije sve tako ružičasto: Žene i rad u Istri


Izložba je rezultat istraživanja ženskih radničkih iskustava i arhivskog materijala od 18. stoljeća naovamo. Predstavljajući heterogena iskustva vezana uz plaćeni rad u industrijskom i postindustrijskom kontekstu, izložba otvara i pitanje ne-rada (Nikolić Đerić, 2020.), odnosno kućanskog, neplaćenog rada koji (je) čini(o) temelj egzistencije brojnih obitelji, ali koji, prema mišljenju autorica, nije dovoljno valoriziran.

Polazeći od činjenice da se u matične knjige do određenog perioda upisivalo samo zanimanje muškaraca (primjerice ‘poljoprivrednik’), a u kojem su vrlo često žene ravnopravno sudjelovale, autorice povezuju nevidljivost žena u povijesnim pisanim izvorima s današnjom neravnopravnom pozicijom žena na tržištu rada. Opisujući ženski rad u kući, u kampanji, na tržnici, u tvornici i za kompjuterom, izložba ukazuje na dvostruku opterećenost mnogih žena kako u prošlosti tako i danas. Izložbom se izlaže materijal iz zbirki ‘Gospodarstvo’ i ‘Fotografije’ Etnografskog muzeja Istre- Museo etnografico dell’Istria, te ‘Grafika’ Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell’Istria. Koncept izložbe se temelji na povezivanju osobnih priča kazivačica s predmetima kao simboličkim nositeljima iskustava. Interpretacijom i kontekstualizacijom do sada ‘bezimenih’ predmeta otvaramo muzejske zbirke javnosti i gradimo odnos zajednice prema materijalnoj kulturi koja se čuva u muzejima.

Organizator: Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell’Istria                                  
Autorice izložbe: Tamara Nikolić Đerić i Ivona Orlić                                                    
Grafičko oblikovanje i postav izložbe: Kristina Kalčić - KKA Studio
Tehnička realizacija: Dragan Dimovski

Galerija fotografija