U službi turizma

Turizam se u Istri razvijao u skladu sa svjetskim trendovima koji podrazumijevaju odmor i razonodu za aristokraciju još početkom 19. stoljeća. U sklopu Austro-Ugarske Monarhije Kvarner, Istra i tršćansko priobalje predstavljali su najbliže destinacije na moru koje je novoizgrađena željeznička pruga izravno povezala s Bečom. Turizam ima uzlaznu putanju i za talijanske uprave kada svoju hotelijersku i turističku ponudu ponajviše razvijaju Opatija i Brijuni, ali ih polako sustižu i ostali priobalni gradovi koji se međusobno umrežavaju putem organiziranih izleta Istrom. Jedan od njih je i Poreč...