Suveniri, suvremena interpretacija tradicijske kulture

Zbirka sadrži predmete koje izrađuju seoski rukotvorci na temu istarske etnografije, unikatne ručne radove i predmete serijske proizvodnje. Mnogi služe kao edukativno sredstvo jer svojim oblikom, materijalom i funkcijom odgovaraju izvornim predmetima po čijem su uzoru napravljeni. Posebno se ističe kolekcija radova narodnog umjetnika Antuna Bošca, koji kroz svoje radove prikazuje dio tradicijskog života Istre: figure labinskih rudara, orača, prelje, ljudi u tradicijskoj odjeći, domaćih životinja i sl.

Voditelj zbirke: Mario Buletić , muzejski savjetnik