Ostavštine

Zbirku ostavštine sačinjavaju uglavnom predmeti pojedinih obitelji koje su darovale ili prodale muzeju. Radi se o osobnim, upotrebnim predmetima (naočale, alat, radna oprema), kao i o osobnim dokumentima (putovnice, školske svjedodžbe, potvrde o uplatama poreza, knjige, fotografije, kupoprodajni ugovori, liječnički recepti, osobne bilješke, pisma, ...) koji prevladavaju u zbirci. Zbirka je značajna jer dokumenti omogućavaju direktan uvid u svakodnevicu malog čovjeka, a u isto se vrijeme iz njih iščitava promjena političkih sustava.

Voditeljica zbirke: Duga Mavrinac, kustosica