Djelatnosti

Znanstveno – istraživačka djelatnost

zadaje redovita, sustavna terenska istraživanja temeljena na svim propozicijama suvremenih stručnih modaliteta dokumentiranja, analiziranja i interpretiranja različitih fenomena nematerijalne kulture Istre. Aktivnosti ovog resora polazište su za svaki daljnji korak razvoja Centra, a on podrazumijeva i rad uvjetovan prikupljanjem već postojećeg materijala (audio, video, foto, rukopis, strojopis, tisak, multimedija…) u zemlji i inozemstvu.

Arhivska i dokumentacijska djelatnost

uvodi nas u postupke pohranjivanja, katalogizacije i inventarizacije novo-dokumentiranog materijala, no i onog koji se doprema iz arhiva vanjskih ustanova, pa i onih privatnih. Sva se građa detaljno pohranjuje na najsuvremenijim medijima, u digitaliziranom obliku, a dostupna je svim zainteresiranim korisnicima, uz nezaobilazan i nužan nadzor i savjet stručnjaka.

Savjetodavno – edukacijska djelatnost

usredotočena je primarno na pripadnike lokalnih zajednica te sve one pojedince i grupe koji se svojim radom dotiču identificiranja, definiranja, očuvanja, izvođenja i prenošenja određenih elemenata nematerijalne kulture u Istri. Edukacijska ili pedagoška djelatnost za svoj cilj ima i edukaciju stručnog kadra usmjerenu prema prenošenju znanja i vještina putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja. Nezaobilazan je pritom rad na poticanju inovativnih metodologija i tehnologija u komunikaciji i obrazovanju.

Produkcijska djelatnost

usmjerena je ka podupiranju javne djelatnosti kroz organizaciju različitih programa, a njome se razvijaju i projekti samostalne produkcije i koprodukcije s već postojećim te budućim suradnicima, institucijama i manifestacijama (lokalnim, regionalnim, nacionalnim, prekograničnim i međunarodnim) što podrazumijeva rad na uspostavljanju novih kontakata i suradnje s programski bliskim strukturama u zemlji i inozemstvu.