Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama:

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

Pisanim putem

  • poštom na adresu: Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria, Trg Istarskog razvoda 1275. Br. 1, Pazin 52000
  • putem elektroničke pošte: emi@emi.hrmirjana@emi.hr
  • faksom na broj: 052 624 351

Usmeno

  • usmenim zahtjevom na adresi radnim danima od 07.30 do 15.30 u prostorijama Muzeja
  • putem telefona: 052 622 220

Cjenik usluga

Cjenik usluga Etnogarfskog muzeja Istre možete preuzeti ovdje:

Cjenik usluga EMI-MEI

Osoba za kontakt

  • službenik za informiranje - Mirjana Margetić

Obrazac zahtjeva preuzmite klikom na sljedeći link:

Zahtjev za pristup informacijama