Tenders & documentation

Javna nabava

Spriječavanje sukoba interesa.pdf
Sprječavanje sukoba interesa_2023.pdf
2024_Pravilnik o provedbi postupaka jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova .pdf


Plan nabave:

Plan_nabave_2020.pdf
Plan_nabave_2021.pdf
Plan_nabave_2020_izmjene.pdf
Plan nabave 2022 EMI-MEI.pdf
Izmjene i dopune Plana nabave_2022.pdf
Plan nabave_2023.pdf
I. Izmjene i dopune plana nabave_2023.pdf
II. Izmjene i dopune plana nabave _2023.pdf
III. Izmjene i dopune plana nabave _2023.pdf
IV. Izmjene i dopune plana nabave _2023.pdf
Plan nabave EMI-MEI_2024.pdf
I. Izmjene i dopune plana nabave_2024.pdf
II izmjene i dopune Plana nabave_2024.pdf


Registar ugovora:

Registar_ugovora_jn_2020.pdf
Registar_ugovora_jn_2021.pdf
Registar ugovora jn 2022.pdf
Registar ugovora_jn_ 2023.pdf

Financijski planovi i izvješća

Financijski planovi:

Financijski_plan_2021-projekcije_2022_2023.pdf
Financijski_plan_2020_projekcije_2021-2022.pdf
Financijski plan_2022_projekcije_2023_2024.pdf
Financijski plan_2023_projekcije_2024_2025.zip
Financijski plan_2023_projekcije_2024_2025.pdf
Financijski plan_2024_projekcije_2025_2026.zip
Financijski plan_2024_projekcije_2025_2026.pdf


Izmjene i dopune financijskih planova:

2020_I_Izmjene_i_dopune_financijskog_plana.pdf
2020_III_izmjene_i_dopune_financijskog_plana.pdf
2020_II_izmjene_i_dopune_financijskog_plana.pdf
I i D Financijski plan EMI za 2021_projekcije_2022_2023.pdf
2022_I. Izmjene i dopune financijskog plana_EMI.pdf
2022_II. Izmjene i dopune financijskog plana_EMI.zip
2022_II. Izmjene i dopune financijskog plana_EMI.pdf
2023_I. Izmjene i dopune financijskog plana_EMI-MEI.zip
2023_I. Izmjene i dopune financijskog plana_EMI-MEI.pdf
2023_II. Izmjene i dopune financijskog plana_EMI-MEI.pdf
2023_II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023_EMI-MEI.zip
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024_EMI-MEI.zip
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024_EMI-MEI .pdf

 

Financijski izvještaji:

Financijski_izvjestaj_2019.pdf
Financijski_izvjestaj_2020.pdf
Godisnji izvjestaj o izvrsenju Financijskog plana za 2020.pdf
2021_financijski izvještaj EMI.xls
2021_financijski izvještaj_EMI.pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana EMI_MEI za 2021. godinu.pdf
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana EMI-MEI za 2022. godinu.pdf
2022_financijski izvještaj_EMI.xlsx
2022_financijski izvještaj_EMI.pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana EM_MEI za 2022.pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju Fp_2022.zip
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana EM-MEI za 2023.zip
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana EMI_MEI za 2023. godinu .pdf
2023_Financijski izvještaj_EMI.pdf
2023_Financijski izvještaj_EMI.xlsx
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana EMI-MEI za 2023.zip
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana EMI-MEI za 2023.pdf

Godišnja izvješća

Godisnje_izvjesce_2019.pdf
Program rada EMI_MEI_2022.pdf
Godišnje izvješće o radu EMI_MEI za 2021. godinu.pdf
Program rada EMI-MEI_2023.pdf
Godišnje izvješće o radu EMI_MEI za 2022. godinu.pdf
Plan rada EMI-MEI_2024.pdf
Godišnje izvješće o radu EMI-MEI za 2023. godinu.pdf

Natječaji

2020_Natjecaj_za_ravnatelja.pdf
2020_Oglas_za_prijem_u_radni_odnos_Recepcionar.pdf
2021_Oglas za prijem u radni odnos _spremačica - prodavač karata_31.12.2021.pdf
2023_Natječaj za radno mjesto kustos-ica_03.02.2023.pdf
2023_Javni poziv za zapošljavanje_kustos-ica_pripravnik-ica_neodređeno vrijeme.pdf
2023_Javni poziv za zapošljavanje_kustos-ica_pripravnik-ica_neodređeno vrijeme.pdf

 

Odluke - natječaji:

2020-Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos-recepcionar.pdf
2021-Rješenje_imenovanje ravnateljice EMI.pdf
Odluka o odabiru kandidata za prijam u radni odnos_spremačica-prodavač karata.pdf
2023_Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos_kustos_2023_neodređeno vrijeme.pdf
2023_Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos_kustos-pripravnik.pdf
2023-Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos_kustos - pripravnik_26-10-23.pdf

Ostali dokumenti

Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf
CJENIK USLUGA_EMI-MEI_2021.pdf
Cjenik usluga EMI-MEI_2024.pdf

Muzejski akti

Pravilnik o radu EMI-MEI.pdf
Pravilnik o radu - I izmjene i dopune.pdf
Pravilnik o radu - II Izmjene i dopune.pdf
Poslovnik o radu strucnog vijeca.pdf
Poslovnik o radu strucnog vijeca - Izmjene i dopune.pdf
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu EMI-MEI.pdf
Kolektivni_ugovor_EMI-MEI (s Aneksima 1-5).pdf
Statut Etnografskog muzeja Istre.pdf
Procedura stvaranja ugovornih obveza.pdf
Procedura blagajničkog poslovanja.pdf
Kolektivni ugovor EMI-MEI_Anex br.6.pdf
Aneks br. 7. Kolektivnog ugovora.pdf